Czy dodatkowe kwalifikacje są konieczne, by pracować jako opiekun osób starszych?

Opieka nad osobami starszymi za granicą to praca, która w ostatnim latach zaczęła się cieszyć się sporym zainteresowaniem Polaków. Z jednej strony kuszą wysokiej zarobki i możliwość zdobycia cennego doświadczenia, z drugiej jednak pojawiają się pewne wątpliwości co do możliwości znalezienia pracy. Pytanie, które często zadają sobie kandydaci na opiekunów dotyczy wymaganych kwalifikacji.

Kwalifikacje dodatkowe – czyli jakie?

Jako kwalifikacje dodatkowe opiekuna osób starszych wymienia się wszystkie te umiejętności, które same w sobie nie są niezbędnego do tego, by z powodzeniem sprawować opiekę. Typowym przykładem jest tutaj posiadanie prawa jazdy. Umiejętność prowadzenia samochodu oczywiście bardzo się przydaje, przede wszystkim  kiedy opiekun i jego podopieczny mieszkają sami. Opiekun musi wtedy radzić sobie z czynnościami takimi jak zakupy – samochód jest wtedy bardzo pomocny. Podobnie jest w sytuacji, kiedy senior często ma robione różnego rodzaju badania lekarskie. Inną kwalifikacją dodatkową może być znajomość zagadnień związanych z medycyną, na przykład umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także bardziej zaawansowana wiedza z zakresu opieki, którą można zdobyć na przykład uczestnicząc w specjalistycznych kursach.

Czy dodatkowe kwalifikacje są niezbędne do znalezienia pracy?

Jak już sama ich nazwa może sugerować, posiadanie kwalifikacji określanych jako dodatkowe nie jest konieczne do tego, by znaleźć zatrudnienie w opiece nad osobami starszymi. Jak podkreślają przedstawiciele agencji Prestige24h, specjalizującej się w pośredniczeniu pracy opiekunów, podczas procesu rekrutacyjnego uwagę zwraca się przede wszystkim na posiadane przez opiekuna doświadczenie oraz referencje zawodowe, ponieważ to one najlepiej świadczą o tym, czy dany kandydat sprawdzi się w pracy. Niemniej kwalifikacje dodatkowe – prawo jazdy, dyplom ukończenia specjalistycznego szkolenia czy certyfikat potwierdzający znajomość języka na określonym poziomie – mogą być bardzo przydatne. Powód jest prosty. Im więcej dany opiekun umie, im bardziej jest wszechstronny i samodzielny w wykonywanych obowiązkach, tym lepiej jest postrzegany przez zleceniodawców. Tym samym zyskuje dostęp do znacznie większej ilości dobrze płatnych zleceń. Dlatego planując pracę w tej dziedzinie zdecydowanie warto poświęcić więcej czasu na zdobywanie dodatkowych umiejętności i nie zaniedbywać dokształcania się, chociażby w kwestii języka.

Redakcja hrexecutive.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.