Windykacja – czym jest i na czym polega?

Windykacja często mylona jest z postępowaniem komorniczym. Nie do końca tak jest. Duża część tego procesu odbywa się na drodze polubownej, kiedy droga do egzekucji komorniczej jest zazwyczaj dosyć daleka. Czym jest windykacja, jakie rodzaje windykacji wyróżniamy i jak przebiega cały proces odzyskiwania należności?

Czym jest windykacja

Praktyka pokazuje, że pojęcie windykacji nie do końca jest wszystkim znane. Niektórzy mylą windykatora z komornikiem. Stąd też warto przybliżyć ten proces i odpowiedzieć, czym rzeczywiście jest windykacja.

W dużym skrócie windykacja to czynności zmierzające do odzyskania pożyczonej własności. Stosuje się tutaj określone przez prawo metody. Już na tym etapie warto pamiętać, że inne uprawnienia ma windykator, a inne komornik. Ponadto trzeba pamiętać o najważniejszych postaciach pojawiających się w tym procesie, a mianowicie o wierzycielu i dłużniku. To właśnie wierzyciel dochodzi swoich roszczeń u dłużnika. Ten z kolei powinien wywiązać się ze swoich umownych zobowiązań w określonym terminie. Niestety nie zawsze tak się dzieje, dlatego wierzyciel może powierzyć odzyskanie długu firmie windykacyjnej, jak również skierować sprawę do sądu.

Przebieg windykacji

Zacznijmy od tego, że wierzyciel może, ale nie musi decydować się na skorzystanie z usług firmy windykacyjnej. Może on samodzielnie starać się nawiązać kontakt z dłużnikiem w celu przypomnienia mu o spłacie zaległej należności. Jeśli dłużnik zareaguje na wezwanie i szybko spłaci zaległą należnośći, wówczas sprawa zostaje zamknięta. Nie zawsze jednak dochodzi do uregulowania długu na tym etapie.

W przypadku braku reakcji ze strony dłużnika wierzyciel może zwrócić się z prośbą o pomoc do firmy windykacyjnej. Jej rolą jest zmotywowanie dłużnika do kontaktu z wierzycielem oraz spłacenia długu na drodze polubownej. Sposób działania firm windykacyjnych nie jest precyzyjnie opisany w prawie, jednak niezależnie od tego, czy jesteśmy w danym momencie dłużnikiem czy wierzycielem, powinniśmy sprawdzić co może, a czego nie może robić windykator. Ogólnie rzecz biorąc, windykacja powinna doprowadzić do możliwie szybkiej spłaty zaległych należności. Może być poprzedzona tzw. działaniami prewencyjnymi jak np. wysłanie np. SMSa z przypomnieniem o zapłacie zaległej należności.

Rodzaje windykacji

Działania windykacyjne o charakterze polubownym określa się mianem windykacji miękkiej. Na tym etapie wierzyciel stara się skontaktować z dłużnikiem. Celem kontaktu jest zmotywowanie dłużnika do spłaty całości zadłużenia. Wierzyciel może skorzystać także z pomocy firmy windykacyjnej, która w jego imieniu stara się porozumieć z dłużnikiem i przekonać go do spłaty zadłużenia. Firmy windykacyjne korzystają z narzędzi, które usprawniają spłatę długu. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę chociażby na ofertę firmy Kruk online.

Zdarza się, że działania polubowne nie przynoszą oczekiwanego skutku. Dzieje się tak np. wtedy, gdy pomimo licznych starań, nie dochodzi do kontaktu między wierzycielem lub firmą windykacyjną a dłużnikiem. Wówczas wierzyciel może podjąć decyzję o skierowanie sprawy na drogę sądową. W tym momencie rozpoczyna się tzw. windykacja twarda. Wierzyciel kieruje wniosek do sądu. Następnie ma miejsce rozprawa. Po jej zakończeniu rozpoczyna się postępowanie klauzulowe. Zanim sprawa zostanie przekazana komornikowi, sąd musi wydać nakaz zapłaty i zaopatrzyć go w klauzulę wykonalności. Warto pamiętać, że dłużnik przez cały czas trwania rozprawy, a tym samym jeszcze przed rozpoczęciem egzekucji, może zwrócić się do wierzyciela z propozycją polubownego rozwiązania kwestii zadłużenia.

Po co nam windykacja

Windykacja na drodze polubownej daje szansę na zachowanie dobrych relacji między wierzycielem a dłużnikiem. Firmy windykacyjne oferują szereg narzędzi, które ułatwiają porozumienie między stronami, jak również proponują korzystne i wygodne sposoby spłaty długu. Dzięki windykacji proces odzyskiwania zaległych należności w wielu przypadkach ulega skróceniu. To z kolei pomaga zachować płynność finansową wierzycielom. Dłużnicy zaś otrzymują możliwość pozbycia się długu.

Redakcja hrexecutive.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.