Wewnętrzna i zewnętrzna motywacja badania naukowe

Motywacja to wewnętrzne źródło energii, które napędza zachowanie. Motywacja odnosi się do dążenia do celu. Dążenie to może opierać się na różnych motywach, takich jak władza, samorealizacja czy kontakt społeczny.

Rodzaje motywacji

Rozróżnia się motywację zewnętrzną i wewnętrzną. Motywacja zewnętrzna jest powodowana przez środowisko. Poza zachętami finansowymi motywacją do pracy może być na przykład środowisko pracy, przełożeni lub koledzy. Motywacja wewnętrzna pochodzi z wnętrza i opiera się na czerpaniu radości z samej aktywności — praca jest przyjemnością i sama z siebie motywuje. Każdy z nas sam kontroluje ten rodzaj motywacji, a wrodzony optymizm, umiejętność regeneracji czy wewnętrznego przekonania może wnieść wiele do własnej motywacji.

Coraz ważniejsza motywacja w pracy

Wraz ze zmianą w kierunku społeczeństwa wiedzy wiele zadań stało się bardziej wieloaspektowych i złożonych. Coraz częściej pracujemy w multidyscyplinarnych zespołach, z bardziej płaską hierarchią i bardziej elastycznymi warunkami pracy. Jesteśmy bardziej samodzielni w sposobie organizacji naszej pracy niż starsze pokolenie, ale sami musimy też podejmować bardziej odpowiedzialne decyzje.

Nasza motywacja w pracy ma ogromne znaczenie. Ze względu na rozpadające się, jasne struktury dowodzenia w wielu zawodach, pracodawcy muszą bardziej opierać się na wewnętrznej motywacji i kontroli pracowników. Niska motywacja może nie tylko zepsuć atmosferę w pracy, ale także znacząco zakłócić płynność pracy.

Motywacja w pracy zwiększa satysfakcję i wartość dodaną

Dorośli spędzają w pracy średnio 45 godzin tygodniowo – nie licząc czasu, który każdy z nas spędza w domu, myśląc w pracy. Ponadto praca i czas wolny coraz bardziej się przenikają dzięki elastycznym modelom pracy. Czas, który spędzamy, w biurze maleje. Praca ma duży wpływ na jakość naszego życia. Zadowolenie i dobra atmosfera idą w parze z wysokim poziomem motywacji. Motywacja badania naukowe pokazują, że pozwala chronić też swoje zdrowie, zmniejsza ryzyko depresji, wypalenia czy innych oznak przepracowania.

Ze zmotywowanych pracowników korzystają też pracodawcy. Wyniki badań pokazują, że pracując z motywacją, osiągamy lepsze wyniki, jesteśmy bardziej innowacyjni, rzadziej jesteśmy nieobecni w pracy, popełniamy mniej błędów i częściej przebywamy w firmie. Ponadto zmotywowani pracownicy zwiększają rentowność, produktywność, wzrost i konkurencyjność.

Jeśli ludzie są zmotywowani w pracy, zwiększają wartość dodaną. Ktoś, kto jest zmotywowany, jest bardziej zaangażowany w szukanie rozwiązań niż ktoś, kto wykonuje swoją pracę zgodnie z regułą.

Redakcja hrexecutive.pl