Strona główna
Rozwój osobisty
Tutaj jesteś

Pytania coachingowe – jakie pytania wykorzystuje się podczas sesji doradczych i coachingowych?

5 czerwca 2022 pytania coachingowe


W niektórych sytuacjach konwersacyjnych nie wystarczy zadać pytanie i usłyszeć odpowiedź. Problemy lub tło są zbyt złożone, aby można je było rozwiązać lub wyjaśnić za pomocą prostej odpowiedzi. Wtedy pomagają specjalne pytania coachingowe, które prowokują rozmówcę do uważnego zastanowienia się nad problemem lub spojrzenia na niego z innej perspektywy. Pytania te mają na celu dowiedzenie się więcej o myśleniu, pragnieniu i uczuciach rozmówcy. Mogą być również wykorzystywane specjalnie ze względów taktycznych, aby pokierować rozmową lub zachęcić respondenta do ponownego przemyślenia swojej opinii. Wiele z tych pytań jest zatem wykorzystywanych podczas sesji doradczych lub coachingowych.

Pytania alternatywne

Pytania alternatywne to specjalna forma pytań zamkniętych. W pytanie są już wbudowane dwie lub więcej alternatyw, między którymi respondent może lub musi zdecydować. W ten sposób można odpytywać decyzje i priorytety lub ponownie powtarzać punkty widzenia. Dzięki pytaniom alternatywnym rozmowa może być zorientowana na cel.

Pytania techniczne

Pytania techniczne służą do kwestionowania faktów, które rozmówca przedstawił wcześniej w sposób abstrakcyjny lub ogólny, w celu uzyskania dokładniejszych, pogłębionych, uzupełniających informacji. Dzięki temu tła są bardziej widoczne, a połączenia wyraźniejsze. Można pytać o liczby, dane i fakty. Ponadto pomysły i sugestie można opisać w bardziej zrozumiały sposób.

Pytania skalujące

Pytania skalujące pomagają w ustalaniu priorytetów, oddzielaniu ważnych od nieważnych czy podejmowaniu decyzji. Pozwala to na uporządkowanie opinii, oświadczeń, osób lub przedmiotów. Pomagają respondentowi zastanowić się i skupić na tym, co najważniejsze. W ten sposób perspektywy są wyostrzone, a różnice stają się wyraźne. Przykładowe pytania dotyczące skalowania to:

Pytania hipotetyczne

Pytanie hipotetyczne konstruuje sytuację, do której odnosi się pytanie. Respondent powinien udzielić odpowiedzi tak, jakby był w tej sytuacji. W ten sposób pytający może uzyskać informacje o postawach, wartościach lub zainteresowaniach respondenta, których w innym przypadku respondent nie wyraziłby lub nie mógłby otwarcie wyrazić. Ponieważ w hipotetycznym przebraniu sytuacja wydaje się mniej groźna. Rozmówca jest pobudzany do myślenia i może odgrywać w swoim umyśle pewną sytuację.

Pytania cyrkularne

W przypadku pytania cyrkularnego wprowadzana jest kolejna osoba i pytanie jest związane z tą osobą. W ten sposób można sprawdzić założenia, porównać wyobrażenia siebie i obrazy zewnętrzne, poprosić o opinie, postawy lub wartości, a przede wszystkim zachęcić do refleksji i abstrahowania od konkretnej sytuacji.

Pytania cyrkularne prowokują dystans do własnej pozycji. Zachęca się rozmówcę do współodczuwania z innymi ludźmi i zrozumienia ich punktu widzenia. W ten sposób ruch wchodzi w stare wzorce myślenia i percepcji.

wyposażenie kempingowe

Redakcja hrexecutive.pl

Hrexecutive – blog o branży GR, biznesie i pracy. Interesuje Cię praca w HR? Tu znajdziesz wszystkie najpotrzebniejsze informacje. Zapraszamy

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jaki sklep internetowy wybrać
radca prawny
Studia II stopnia online

Jesteś zainteresowany reklamą?