Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś

Ocena i rozwój kompetencji

8 kwietnia 2020


Podstawą zarządzania zespołem jest ocena i rozwój kompetencji pracowników. Jest to bardzo ważne z punktu zarządzania zasobami ludzkimi. Wnioski wyciągnięte na podstawie analizy kompetencji ukazują charakterystyczne dla większości organizacji potrzeby związane z kompetencjami, a także sugerują jakie podejście powinny przyjmować działy HR, by na dane potrzeby zareagować.

Na czym tak naprawdę polega ocena i rozwój kompetencji?

Początkowo należy określić potrzeby w zakresie kompetencji pracowników, zarówno krótkoterminowe jak i długoterminowe. Trzeba ocenić aktualne zapotrzebowanie w zakresie kompetencji pracowników, zwłaszcza w obszarach mających największe znaczenie dla sukcesu firmy. Następnie należy stworzyć rozwiązania, dzięki którym możliwe będzie opracowanie modelów kompetencji oraz opracowanie usystematyzowanego i spójnego podejścia do problemu ich identyfikacji. Ważne jest, by przygotować opisy stanowisk, funkcji oraz zadań całej firmy opartych na kompetencjach.

Istnieje wiele obszarów operacyjnych

Między innymi należy wprowadzić odpowiednie zasady rekrutacji oraz selekcji kandydatów, dzięki czemu biorąc pod uwagę kompetencje można odpowiednio dopasować przyszłych pracowników do poszczególnych stanowisk wymagających danych umiejętności. Na najniższych szczeblach organizacji powinno się przekazać część uprawnień, ale i zwiększyć zakres odpowiedzialności za nie. Metody kompetencji oraz planowania indywidualnego rozwoju muszą być odpowiednio opracowane. To prowadzi do poprawy wyników uzyskiwanych przez pracowników na poszczególnych szczeblach pracowniczych, a do tego celu potrzebne jest ustalenie relacji między zadaniem a strategicznymi celami organizacji. Ważne jest stworzenie narzędzi planowania kariery pracowników oraz rozbudowania działań zależności między danymi kompetencjami. Kolejnym etapem jest zaprojektowanie systemu zarządzania i oceny wyników pracy uwzględniającego wkład każdej osoby zaangażowanej w pracę w firmie opartego na wyżej opracowanych kompetencjach. Istotna jest także synchronizacja wysiłków z zakresu polityki wynagrodzeń, wyróżnień i nagród oraz osiągania celów organizacji. Opracowywanie i wydanie wytycznych pracowników oraz stworzenie systemów wdrażania dla nowych ogniw firmy należy do jednych z najważniejszych zadań oceny i rozwoju kompetencji. Warto pamiętać, że brak określonych kompetencji skutkuje niewywiązywaniem się pracownika z poszczególnych obowiązków oraz ogólnego zastoju rozwoju firmy. Niemożliwe wtedy jest realizowanie najważniejszych dla firmy celów, nawet mimo posiadania zasobów nowoczesnych technologii. Dobrze dobrany pracownik do stanowiska stanowi podstawę prawidłowego funkcjonowania firmy. Dlatego tak ważne jest, by specjaliści do spraw HR potrafili bez problemu wywiązać się ze swoich obowiązków oraz sumiennie przykładali się do danych im zadań. Złe decyzje mogą skutkować ogromnymi stratami zarówno czasowymi, jak i finansowymi, stratami z zakresu wizerunku firmy. To wszystko jest zbędne, zważając na to, że wystarczające jest wywiązywanie się ze swoich obowiązków przez osoby z działu HR. Warto pamiętać, iż to ocena i rozwój kompetencji pracowników napędzają prężne działania niemalże każdej firmy.

Jak zostać rejestratorką medyczną

Redakcja hrexecutive.pl

Hrexecutive – blog o branży GR, biznesie i pracy. Interesuje Cię praca w HR? Tu znajdziesz wszystkie najpotrzebniejsze informacje. Zapraszamy

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

fulfilment e-commerce
Na czym polega serwis odzieży roboczej?
Obsługa nieruchomości – co warto o niej wiedzieć?

Jesteś zainteresowany reklamą?