Nowy ład dla pracowników – co się zmieni?

Wprowadzenie Nowego Polskiego Ładu spotkało się z różnorodnymi opiniami i wzbudziło wiele kontrowersji. Z pewnością nowe regulacje, które obowiązują od 2022 roku, są ogromnym utrudnieniem dla księgowych i biur rachunkowych, z drugiej zaś strony skorzystają na nich pracownicy. Polski Ład dla pracownika będzie bowiem szansą na o wiele wyższe wynagrodzenie. O jakich zmianach warto więc wiedzieć?

Nowy Ład- zmiany dla pracowników

Nowy Ład dla pracowników to przede wszystkim zmiany z zakresie wynagrodzenia. Okazuje się, że wzrośnie ono niemal dla 8 milionów pracowników, co stanowi około 2/3 wszystkich osób, które pracują na etatach w całej Polsce. Co więcej Polski Ład wynagrodzenia dla pracownika, będzie odpowiednio chronił, o ile zarabiają oni w przedziale od 5 700 do 12 800 złotych brutto w skali miesiące. To właśnie dla tych osób reforma wprowadzona przez rząd będzie najkorzystniejsza, nawet pomimo braku możliwości odliczenia obowiązkowej składki zdrowotnej. Warto podkreślić, że Nowy Ład dla pracowników to także prawdziwie historyczna obniżka podatków, która przyczynia się do realnego wzrostu wynagrodzenia netto. W portfelach Polaków zostanie średnio 17 miliardów złotych więcej, a na wprowadzonej reformie zyska ponad 18 milionów obywateli naszego kraju.

Polski Ład pracownik- czyli kto skorzysta na reformie najwięcej?

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku, aż do 30 000 złotych oznacza dla niektórych pracowników realny wzrost wynagrodzenia. Okazuje się, że aż 1/3 osób będzie całkowicie zwolniona z podatku, a dla kolejnej 1/3 osób podatki te będą o wiele niższe. Wobec tego największymi beneficjentami nowej reformy będą pracownicy, którzy zarabiają do wysokości wynagrodzenia średniego. Dla przykładu można podać np. kucharza, który zarabia miesięcznie około 3 600 złotych brutto. Dzięki reformie zyska on rocznie około 1686 złotych więcej „na rękę”. Oczywiście zysk pracowników i dodatkowo gotówka nie musi być rozpatrywana tylko w skali roku. Pracownicy powinni zauważyć skutki wprowadzonych zmian już w konkretnych miesiącach.

Niepoprawnie naliczone wynagrodzenie, a możliwości pracownika

Od stycznia tego roku zmienił się również system, zgodnie z którym naliczane są wynagrodzenia. W związku z tym działy kadr i płac musiały niezwykle szybko zaadaptować się do wprowadzonych zmian. Niemniej jednak może zdarzyć się tak, że wynagrodzenie pracownika nie będzie naliczane poprawnie. Wówczas może on w pierwszej kolejności zwrócić się do ZUS-u lub PIP-u i poprosić o ustalenie przyczyny takiej sytuacji. Jeśli jednak pracownik ma podejrzenie, że pracodawca korzysta z nowej reformy i celowo obniża wynagrodzenie, warto zgłosić się do kancelarii prawnej jak np. wrzecionek.com.pl. Pracują tam specjaliści, którzy posiadają wiedzę z każdej dziedziny prawa i z pewnością pomogą rozwiązać zaistniały problem z wynagrodzeniem.

Redakcja hrexecutive.pl