Doradztwo personalne – wyspecjalizowane usługi

Doradztwo personalne jest inaczej świadczeniem wysoce wyspecjalizowanych usług opierając się o wiedzę fachową oraz znajomości rynku pracy. By poświadczyć taką usługę potrzebny jest stosunek prawny wiążący doradcę z klientem. Jest to w dużym skrócie umowa starannego działania. Takie doradztwo personalne stanowi działalność gospodarczą, co pozwala na znalezienie pracowników poprzez procesy rekrutacji. Tacy pracownicy powinni spełniać określone kryteria.

Kim jest doradca personalny

Doradca personalny działa na zlecenie pracodawcy, przez co pracodawca zobowiązany jest do wypłaty należnego wynagrodzenia. Doradztwo personalne jest dosyć nowym zawodem na polskim rynku pracy. Niegdyś określano go mianem łowcy talentów, czy głów (z angielskiego headhunter). Taka osoba odpowiedzialna jest głównie za dobór pracowników o odpowiednich kompetencjach, ale także na jej barkach spoczywa organizacja szkoleń, treningów i szeroko rozumianej edukacji na temat zarządzania zasobami ludzkimi. Z tego względu człowiek o takim zawodzie powinien posiadać wiedzę o osobowościach zawodowych ludzi, a także o specyfice konkretnych zawodów, co pozwala na sukcesywne połączenie tych dwóch filarów w jeden sprawnie funkcjonujący czynnik.

Doradztwo personalne

Ważne jest, by odpowiednio dobierać pracowników do danych stanowisk. Z tego względu doradca personalny winien posiadać zróżnicowane cechy charakteru, a być może także wiele talentów. Najważniejsze są umiejętności słuchania, przyswajania informacji wraz z ich dokładną analizą oraz wyciąganie konkretnych wniosków. Niezbędne jest także, by taka osoba posiadała rozwiniętą intuicję, jednakże popartą wiedzą o kandydacie. W tym zawodzie ważna jest także perswazja. W czasach niżu demograficznego często istnieje deficyt pracowników, przez co warto wiedzieć jak przekonywać potencjalnych pracowników do podjęcia pracy w danej firmie. Doradca finansowy powinien sprawnie przyciągać kandydatów, a w rezultacie wyłonić najlepiej nadającego się człowieka na określone stanowisko. W przypadku źle podjętej decyzji konieczna będzie korekta, która może okazać się niezwykle czasochłonna i kosztowna. Im lepiej i skrupulatniej zaplanowane są działania tym mniejsza szansa na niepotrzebną stratę pieniędzy. Z tego względu tak ważny jest odpowiedni wybór firmy rekrutacyjnej. Błędna decyzja może skutkować ogromnymi stratami finansowymi (na przykład honorarium), znacznie przedłużonym wakatem, co wiąże się także ze stratami czasu. Wizerunek firmy również może wiele na tym stracić. Usługi rekrutacyjne i selekcyjne są najważniejsze w doradztwie personalnym, ale także najczęściej oferowane. Samo poszukiwanie kandydata jest dużo łatwiejsze od przekonania go do zmiany pracy. Zleceniodawca jawnie określa agencji doradztwa personalnego jakiego pracownika poszukuje oraz jakie kryteria powinien spełniać, by prawidłowo wykonywać postawione mu zadania. Kolejno przestawia swoją ofertę, która w większości dotyczy charakteru pracy, wynagrodzenia, profitów, reszty zespołu współpracowników, możliwości rozwoju, obecność szkoleń zawodowych, wyjazdów integracyjnych, użyczonych pracownikowi urządzeń czy pojazdów (na przykład telefon bądź samochód służbowy). Po spełnieniu wszystkich poniższych wymagań następuje podpisanie umowy.

Redakcja hrexecutive.pl