Strona główna
Praca
Tutaj jesteś

Czym właściwie jest mentoring i jakie są zadania z nim związane? Kto to jest mentor?

3 czerwca 2022 kto to jest mentor


Jeśli użyjemy terminu „coaching”, większość ludzi będzie wiedziała, co to znaczy. Towarzyszyć ludziom i wspierać ich kluczowe kompetencje. Jednak kto to jest mentor? Termin ten zyskał na znaczeniu w ostatnich latach. Mentor to osoba, która udostępnia swoją wiedzę i umiejętności innej osobie (podopiecznemu, osobie poszukującej porady). Podopieczny dąży do celu, jakim jest rozwój zawodowy lub osobisty.

Mentoring definicja

Mentoring jako narzędzie rozwoju personelu opisuje wymianę między osobą doświadczoną (mentorem) a osobą mniej doświadczoną (podopiecznym). Mentor przekazuje podopiecznym wiedzę i doświadczenie, aby wspierać go w rozwoju osobistym i zawodowym. W przeciwieństwie do coacha mentor nie zajmuje neutralnej postawy wobec osoby, której ma doradzać, ale charakteryzuje się szczególnym zaangażowaniem.

Relacja mentor — podopieczny

Każda relacja mentor-podopieczny jest bardzo indywidualna. Na początku mentor i podopieczny wspólnie ustalają priorytety i cele swojej wymiany. Przykładowo mentor firmy ma na uwadze rozwój osobisty swoich klientów i pracowników. Pomaga im rozwiązywać problemy, stawiać czoła wyzwaniom oraz odkrywać i rozwijać zasoby osobiste.

Mentorzy w firmie mają wyraźne zadanie stymulowania rozwiązywania problemów i rozwoju zasobów w sposób komunikatywny i interaktywny poprzez ustrukturyzowane dyskusje z klientami.

Szacunek, empatia i zaufanie – relacja między mentorem a podopiecznym

Relacja między mentorem a podopiecznym opiera się na docenieniu, empatii i wzajemnym zaufaniu. Zaufanie jest najlepszym warunkiem wstępnym procesu uczenia się, rozwoju i zmian. Ponadto istnieje funkcja wzorca do naśladowania. Mentoring wymaga zatem bardzo wysokiego poziomu empatii i poczucia odpowiedzialności.

Kiedy i gdzie odbywają się rozmowy?

Podobnie jak w przypadku innych form doradztwa, regularne wsparcie jest bardziej efektywne niż jednorazowe rozmowy. Mentoring może mieć miejsce w dowolnym miejscu i czasie. Mentor i podopieczny mogą pozostać w znajomym środowisku pracy podopiecznego – to doskonała okazja do szkolenia, ponieważ wsparcie opiera się na „rzeczywistości” bez zakłócania przepływu pracy lub powodowania nieobecności w firmie.

Kiedy potrzebny jest mentoring?

Mentoring jest popularny, gdy trzeba zmienić nawyki, albo należy zwiększyć motywację, znaleźć nowe wartości i aktywować nowe umiejętności. Znajomość powiązań i zrozumienie własnych działań to również istotne tematy. Ostatecznie chodzi o podniesienie jakości pracy i życia.

Role i zadania mentorów

Mentoring opiera się na osobistej i godnej zaufania relacji. Mentor zachęca podopiecznego w sposób, który jest dla niego osobiście dostosowany. Zadania mentora to w szczegółach:

– Przekazywanie umiejętności zawodowych,
– Zaszczepianie pewności siebie i zrozumienie jak korzystać z tych umiejętności,
– Motywowanie podopiecznego,
– Bycie wzorem do naśladowania,
– Obserwacja działań podopiecznego,
– Zastanawianie się nad doświadczeniami podopiecznego i pomaganie mu w ciągłym doskonaleniu.

wyposażenie kempingowe

Redakcja hrexecutive.pl

Hrexecutive – blog o branży GR, biznesie i pracy. Interesuje Cię praca w HR? Tu znajdziesz wszystkie najpotrzebniejsze informacje. Zapraszamy

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Podstawy prawne związane z zarządzaniem personelem
wynajmowanie odzieży
tłumaczenie sklepu internetowego

Jesteś zainteresowany reklamą?