Ocena 360 stopni

0
477

Ocena 360° jest zbiorem informacji o pracowniku i jego kompetencjach zebranych od osób, które wchodzą z nim w relacje zawodowe. Oceny dokonuja m.in.: przełożeni, podwładni, współpracownicy, klientów wewnętrzni i zewnętrzni oraz oni sami (samoocena). Suma zebranych informacji daje nam obraz funkcjonowania pracownika w kontekście organizacji.

Cel

Głównym celem oceny 360 stopni jest zdobycie wiedzy na temat zasobów naszego zespołu i podniesienie efektywności pracy poprzez podjęcie odpowiednich działań. Ponadto metoda ta pozwala nam określić poziom komunikacji wśród pracowników oraz ukazać im jak postrzegają ich inni.
Ocena 360 stopni to spojrzenie na organizację okiem wielu ekspertów jednocześnie. Pamiętaj, że to pracownicy wiedzą o firmie najwięcej.

Metodologia

 •  Ocena jest dokonywana w oparciu o kwestionariusze.
 •  Kwestionariusze powstają po analizie specyfiki Klienta, na bazie kompetencji kluczowych w danej organizacji dla realizacji zadań na badanych stanowiskach.
 •  Kompetencje dobierane są z trzech poziomów: menedżerskiego, specjalistycznego i uniwersalnego w zależności od pełnionej przez badanego Pracownika roli i realizowanych zadań w organizacji.
 •  Kwestionariusze są wypełniane przez respondentów w formie ankiety on-line, co umożliwia zdalną obsługę oraz sprawne generowanie danych.

Korzyści

Ocena 360 stopni ma szerszy zakres zastosowania niż pozostałe metody.

 •  Daje obiektywną wielostronną ocenę kompetencji w zakresie wszystkich obszarów funkcjonowania osoby badanej
 •  Pozwala na określenie nie tylko słabych i mocnych stron pracowników, ale też ukrytych mocnych stron i rozbieżności w samoocenie i ocenie innych, co wskazuje na szczególnie ważne obszary do rozwoju
 •  Dostarcza danych o efektywności pracowników (efektach pracy)
 •  Informacje uzyskane w jej wyniku mogą służyć do okresowych ocen pracowników, wprowadzenia zarzadzania przez cele w organizacji, sytemu motywacyjnego oraz ustalania wysokości wynagrodzeń
 •  Może być narzędziem diagnozy potrzeb szkoleniowych, klimatu organizacji, utajonych konfliktów, przyczyn fluktuacji, systemu komunikacji, motywacji pracowników, ról grupowych członków organizacji
 • Zwiększa świadomość wpływu menedżerów na pozostałych pracowników oraz pokazuje pracownikom pozytywny wpływ przekazywania oceny zwrotnej w codziennej pracy
 • Zwiększa identyfikację pracowników z organizacją
 • Pozwala na wzmocnienie kompetencji pożądanych w firmie i wyjaśnienie pracownikom najważniejszych aspektów osiąganych efektów
 • Dane uzyskane z oceny 360 stopni mogą zostać włączone w budowanie nie tylko polityki personalnej, ale też strategii całościowej firmy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here