Jak zainteresować przyszłego pracownika – opis stanowiska pracy

Przy tworzeniu i moderowaniu ogłoszeń na popularnych portalach dotyczących zatrudnienia najważniejszym aspektem przyciągającym uwagę jest opis stanowiska pracy. Niejednokrotnie interesant szukający pracy spotyka się z długim, przerastającym jego kompetencje opisem co prowadzi do odrzucenia interesującej go oferty.

Definicja

Opis stanowiska pracy to element dokumentacji struktury organizacyjnej zawierający podstawowe informacje na temat danego stanowiska, takie jak: nazwa stanowiska, relacje podległości służbowej, ogólny cel, podstawowe obszary wyników, główne zadania i obowiązki pracownika.

Cel

Głównym celem opisu stanowiska pracy, jest określenie jego miejsca w strukturze organizacji oraz wyjaśnienie, jaki wkład wnosi ono w osiąganie celów firmy.

Metodologia

Sporządzając opis stanowiska pracy dbamy o to, aby zawierał on kluczowe elementy:

  •  Nazwę stanowiska,
  •  Sprecyzowany cel tego stanowiska,
  •  Wykaz obowiązków,
  •  Zadania lub czynności,
  •  Kluczowe obszary wyników.

Korzyści

Opis stanowiska jest podstawą do sporządzenie adekwatnego formularza oceny pracowniczej oraz identyfikacji luki kompetencyjnej. Na jego podstawie można najtrafniej określić, jakimi kompetencjami powinni posługiwać się nasi pracownicy. Narzędzia diagnozowania poziomu kompetencji pomogą nam odpowiedzieć na pytanie, jakimi kompetencjami faktycznie dysponują nasi pracownicy, a w jakim kierunku powinniśmy zaplanować ich rozwój.

Warunkiem przy tworzeniu opisu stanowiska pracy jest rzetelne oraz uważne zebranie punktów, które musi spełnić pracownik aby zakwalifikować go do zatrudnienia. Pierwszym i najważniejszym aspektem jest nazwa stanowiska – powinna przyciągać uwagę i tworzyć dokładny opis tego, czego oczekuje się od danego pracownika. Miejsce i czas wykonywania pracy jest równie ważnym i determinującym zakresem, na który warto zwrócić uwagę przy dodawaniu ogłoszenia. Tym, na co przyszły pracownik zwraca swoją uwagę przy pierwszym spojrzeniu na ogłoszenie są wymagania takie jak doświadczenie zawodowe czy wykształcenie. Tutaj należy umieścić konkretne informację tak aby były one kompatybilne z celem stanowiska. Aby zainteresowany pracobiorca podjął próbę zgłoszenia swojej kandydatury ważne są również konkretne informację dotyczące typu umowy, godzin pracy czy możliwości rozwoju. Co więcej, nieodłącznym elementem w ogłoszeniach o pracę jest dodanie informacji na temat możliwości uzyskania interesujących benefitów, takich jak opieka medyczna, dostęp do sportu czy pracownicze posiłki, które mają na celu przyciągnąć jeszcze większą uwagę do danego ogłoszenia.

Opis stanowiska pracy

Opis stanowiska pracy to kluczowy aspekt przy rekrutacji. Elementy, które należy spełnić aby zainteresować przyszłego pracownika są niezwykle ważne i decydują o ilości zgłoszeń na dane stanowisko. Należy pamiętać aby opis był rzetelny i konkretny jednakże podsycony słowami, które wzbudzą nie tylko zainteresowanie odbiory, ale również sprawią, że dana firma będzie w oczach interesanta najodpowiedniejsza. Aby pracodawca mógł w jak najszybszy sposób wybrać przyszłego pracownika, opis stanowiska pracy musi być przede wszystkim dopasowany do jego oczekiwań, tak aby otrzymać jak najwięcej interesujących go zgłoszeń.

Redakcja hrexecutive.pl