Jak napisać CV?

0
453

Przede wszystkim nie wysyłaj standardowych, raz sporządzonych aplikacji na chybił trafił.  Zacznij swoje poszukiwania od decyzji dotyczącej Twojego celu – co chcesz osiągnąć i jakie są Twoje możliwości. Następnie dokonaj właściwego rozeznania wśród pracodawców i napisz dobre CV!

Jak napisać CV?

Na początku wytycz sobie jasny cel:

 •  Na jakim stanowisku chciałbyś pracować?
 •  W jakiego typu firmie?
 •  Czy zarobki są najważniejszym czynnikiem przy wyborze pracy?
 •  Jakie zarobki byłyby dla Ciebie satysfakcjonujące, jaki jest ich minimalny próg?
 •  Gdzie chcesz pracować, czy jesteś ograniczony konkretną lokalizacją, czy gotowy na relokację?
 •  Jakie są inne ważne dla Ciebie czynniki decydujące o wyborze pracy (godziny pracy, praca zespołowa czy samodzielna, itd.)

Gdy wiesz już co chcesz osiągnąć – poszukaj pracy dla siebie!
Zorientuj się w ofertach dostępnych na rynku. Mamy dziś wiele źródeł, gdzie możemy szukać ofert, między innymi:

 •  Internet
 •  Gazety
 •  Agencje rekrutacyjne
 •  Wydawnictwa specjalistyczne
 •  Biura pośrednictwa pracy
 •  Propozycje Urzędu Pracy
 •  Telewizja – telegazeta

Piszemy CV

CV ma być jasną odpowiedzią na ofertę pracy, informować pracodawcę, że chcesz tej pracy i że spełniasz oczekiwania stawiane wobec kandydata.

Poprawnie sporządzone CV musi spełniać następujące warunki:

 •  podstawy prezentacji – strona graficzna
 •  poprawna zawartość
 •  poprawny układ (chronologiczny bądź funkcjonalny)

CV to Twoja wizytówka! To od niego zależy, czy zaproszą Cię na rozmowy i czy będziesz mógł przekonać potencjalnego pracodawcę, że jesteś odpowiednią osobą na oferowane stanowisko:

Poprawnie sporządzone CV musi spełniać następujące warunki:

 •  jeśli wysyłasz CV pocztą, zadbaj o dobry papier i estetyczną kopertę
 •  zadbaj o przejrzysty układ – stosuj odpowiednie odstępy i marginesy
 •  stosuj wypunktowania
 •  w CV wysyłanych pocztą elektroniczną unikaj zbyt wielu wyróżnień, pamiętaj o zaznaczeniu w tytule wiadomości stanowiska, na które aplikujesz – przeważnie ofertodawca podaje kod)
 •  przesyłając CV mailem najlepiej zastosuj programy zachowujące format (np. PDF), aby uniknąć błędów w odczycie formatu
 •  błędy ortograficzne i stylistyczne są niedopuszczalne! Przed wysłaniem CV sprawdź je dokładnie

 W przypadku CV trudno wyznaczyć limit stron, ale pamiętajmy, żeby pisać najważniejsze dla danych wymogów rzeczy. Jeśli zaczynaliśmy swoją karierę od stanowiska Asystenta ds. Marketingu, a dziś jesteśmy Kierownikiem ds. Marketingu, nie wymieniajmy przy pierwszym stanowisku szczegółowo wszystkich obowiązków – skupmy się na najistotniejszych, mających najwięcej wspólnego z pracą, o którą się ubiegamy
Pamiętaj, pracodawcę interesują Twoje umiejętności i doświadczenie nie „kwiatki na marginesie”! stosuj wypunktowania

Zadbaj o poprawną zawartość!

Rozpocznij swoje CV od zawarcia podstawowych informacji na Twój temat:

 •  imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mailowy (nie podawaj numeru telefonu i adresu e-mail służbowego)
 •  wykształcenie
 •  dodatkowe kursy (jeśli są tematycznie związane z pracą, o którą się ubiegasz)
 •  doświadczenie zawodowe:
  •  wymień firmy, dla których pracowałeś (jeśli są mniejsze lub mało znane napisz w jednym zdaniu czym się zajmują)
  •  przez jaki okres czasu pracowałeś dla danej firmy (jeśli między jedną i drugą pracą istnieje odstęp czasu, stosuj raczej informację rocznikową – nie wymieniając miesięcy, jeśli miałaś długą przerwę w pracy np. z powodu urlopu wychowawczego – nie zostawiaj tego okresu w domyśle – napisz, że zajmowałaś się wychowywaniem dzieci i np. w tym czasie podnosiłaś swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursie księgowości, językowym itp.)
  •  jakie stanowisko obejmowałeś, wymień najważniejsze obowiązki (szczególnie takie, które mają znaczenie w pracy, o którą się ubiegasz)
  •  inne umiejętności i kwalifikacje – wpisz informacje istotne, które nie znajdują się w głównej części CV, między innymi poziom znajomości języków obcych, funkcje społeczne mogące dowodzić pewnych Twoich cech (np. skarbnik w instytucji charytatywnej – dowodzi zdolności finansowych i odpowiedzialności)
  •  referencje – nie załączaj referencji, raczej napisz formułę, że możesz dostarczyć je na życzenie
 •  pamiętaj o dodaniu klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych

Zadbaj o poprawny układ (chronologiczny bądź funkcjonalny)

Układ chronologiczny

Twoje doświadczenia zawodowe są uporządkowane chronologicznie według dat rozpoczynając od chwili obecnej.W takim układzie wymieniasz kolejno wszystkie Twoje posady. Tę formę preferuje większość pracodawców – jest przejrzysta, pozwala szybko prześledzić Twoją karierę zawodową. Z układu chronologicznego korzystamy, jeśli pracowaliśmy kolejno na coraz wyższych stanowiskach związanych z posadą, o którą się ubiegasz, w Twojej pracy nie ma przerw (bądź są bardzo krótkie), posiadasz istotne doświadczenie w danym zakresie.

Układ funkcjonalny

Życiorys w tym układzie jest uporządkowany według umiejętności i doświadczenia. Dobrze z niego skorzystać w przypadku braku konsekwencji w rozwoju zawodowym, braku doświadczenia (np. absolwenci), jeśli chcesz zmienić swój profil  (doświadczenie, które posiadasz nie jest istotne w danej pracy), jeśli często zmieniałeś pracę, dotychczas pracowałeś jako „wolny strzelec”. Pamiętaj, że w układzie funkcjonalnym trudniej się zareklamować, ta forma od razu pokazuje na ile Twoje dotychczasowe doświadczenie i umiejętności odpowiadają oferowanemu stanowisku.
List Motywacyjny.

List motywacyjny

Jest wstępem do Twojego CV. Napisz go starannie i interesująco, aby zachęcić czytającą osobę do zapoznania się z Twoim życiorysem. Przy pisaniu listu obowiązują Cię te same zasady dobrej prezentacji, jak w przypadku CV! List motywacyjny powinien zmieścić się na jednej stronie A4

Pamiętaj, aby w liście motywacyjnym:

 •  podać swoje nazwisko, adres i telefony kontaktowe, (pomimo iż powinny być podane także w CV)
 •  umieścić nazwisko osoby, bądź nazwę działu, do którego kierujesz list (jeśli je znasz lub możesz sprawdzić), podaj także nazwę i adres firmy, do której adresujesz aplikację
 •  jeśli w ogłoszeniu zamieszczono numer referencyjny, na który trzeba się powołać – koniecznie go podaj (najlepiej pogrubioną czcionką)
 •  jeśli nie ma podanego numeru referencyjnego, podaj stanowisko, o które się ubiegasz oraz źródło i datę publikacji ogłoszenia
 •  wstęp – pokaż, że jesteś zainteresowany pracą właśnie w tej firmie, na tym stanowisku!
 •  wyjaśnij dlaczego starasz się o tę pracę,
  nie powtarzaj informacji zawartych w CV, możesz natomiast wyjaśnić rzeczy, które w Twoim CV są niejednoznaczne, bądź wymagają wyjaśnienia
 •  postaraj się podkreślić te kwalifikacje i doświadczenie, które mogą być pożądane na oferowanym stanowisku, a które Ty posiadasz – podaj pracodawcy powód, dla którego powinien zatrudnić właśnie Ciebie!
 •  bądź konkretny, nie przepraszaj, schlebiaj potencjalnemu pracodawcy (ale bez przesady)
 •  List’s content goes here!

 O ile CV jest dokumentem, który jeśli porządnie przygotujesz, nie musi być za każdym razem od nowa formułowany (dopasowujemy jedynie swoje doświadczenia i umiejętności do wymagań stawianych na konkretnym stanowisku), list motywacyjny powinien być każdorazowo sporządzany indywidualnie pod kątem konkretnej firmy i stanowiska. Twój list musi sprawiać wrażenie, że znasz firmę, w której chcesz pracować i możesz być cennym członkiem jej zespołu!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here