5 najczęstszych błędów popełnianych przy wdrażaniu modeli kompetencyjnych w firmie

Utworzenie modeli kompetencyjnych, w ujęciu czysto teoretycznym, pozwala firmom na podniesienie efektywności pracy. Niestety, z uwagi na złożoność i unikalność zarówno kompetencji jak i samych pracowników, modele kompetencyjne mogą stać się powodem nieprzespanych nocy HR-owcom. Wszystko to wynika z przeszkód i komplikacji, które można napotkać nie przy tworzeniu modeli, a w trakcie ich wdrażania. Poniżej przyjrzymy się 5 najczęstszym błędom jakie można popełnić przy tym procesie.

Modele kompetencyjne – błędy

Zbyt duży pośpiech

Ten czynnik jest istotny, zarówno podczas samego tworzenia, jaki i podczas wdrażania. W małych firmach czy organizacjach prościej jest wprowadzać szybkie zmiany. Jednak w większych korporacjach musimy pamiętać o tym, że każda zmiana wymaga czasu chociażby ze względu na procesy administracyjne czy sam obieg informacji.

Powielanie istniejących modeli

Sam zarys modelu można oczywiście zaczerpnąć z gotowców. Należy jednak pamiętać, że tak jak nie ma na świecie dwóch identycznych osób, tak nie ma także dwóch identycznych firm. Gotowe na wyciągniecie ręki szablony mogą okazać się zbyt ogólne, przez co będą po prostu nieskuteczne, a nie o to przecież chodzi w używaniu tego narzędzia. Korzystając z istniejących modeli pamiętajmy, aby dopracować je pod naszą organizację i nasze potrzeby.

Szczegółowość

Nawiązując do poprzedniego punktu, musimy pamiętać o tym, aby nie popadać za skrajności w skrajność. Modele, które są nad wyraz szczegółowe i nie zakładają żadnego pola manewru nie sprawdzą się tak samo jak te zbyt ogólne. Znalezienie złotego środka będzie w tym przypadku niezbędne.

Brak nadzoru

Każdą zmianę należy bacznie obserwować, by pozwolić sobie na szybką w reakcje w razie, gdyby jej efekty miały okazać się odwrotne do oczekiwanych. Tak jest również podczas wdrażania modeli kompetencyjnych. Na czas ich wdrażania nie spuszczamy ich z oka, ale w późniejszym czasie także o nich nie zapominajmy!

Sztywne trzymanie się wyznaczonych ram

Dzisiejsze warunki w sferze gospodarczej wymuszają na przedsiębiorstwach i organizacjach dużą elastyczność i szybkość reakcji. Weźmy więc pod uwagę, że niejednokrotnie będziemy zmuszeni
skorygować lub poprawić narzucone wcześniej modele wraz ze zmieniającym się otoczeniem.

Redakcja hrexecutive.pl